"DEN MÅNGSIDIGT DYNAMISKE"

Du tar tag i saker och får dem gjorda - helst skulle du vilja arrangera världen helt efter ditt eget huvud. Du har en sund attityd till detta livets goda. Din oegennyttiga inställning uppskattas av omgivningen, vilket också är syftet.
Din dynamiska inställning smittar också av sig på ditt hem som du inreder okonventionellt i unga år. När du blir äldre tar träslag som lärk, al och furu över.