"DEN SOCIALA ESTETEN"

Du deltar livligt i vad som händer i världen och har en tendens att låta det överskugga dina egna problem. Du är inriktad på ett avgränsat socialt umgänge och din utvalda vänkrets respekterar din estetiska grundhållning. Idéer utifrån tar du emot enbart med den största försiktighet.
Din personlighet präglas av någon slags Fjärran Östern-filosofi och ditt val av träslag i hemmet en asiatisk prägel, symboliserat av körsbärsträdet. De färger du föredrar är diskreta, dämpade men samtidigt ljusa, nästan soligt varma toner.