"DEN STORA STARKA CHEFEN"

Du tillhör den intellektuellt andliga sorten och din världsbild påverkas inte av utifrån kommande ideal, utan den formas av den egna erfarenheten. Ändå tacklar du de dagliga uppgifterna kunnigt och rappt och uppvisar bara en kreativitet utöver det vanliga när det absolut krävs av dig.
När det gäller hemmiljön är grundtonen ljus för att sedan med hjälp av möblemanget skapa spännande kontraster: grått eller svart stål tillsammans med ljusa hårda träslag som lönn, ask och bok med färgstarka accenter och mycket läder.